Switch Lẻ MMD Panda Tactile Khấc To Stem POM Chưa Lube 3 Chân Xuyên LED

40.000 800.000 

 • Thương hiệu :MMD.
 • Loại Switch: Tactile ( có khấc ).
 • Actuation Force: 62g.
 • Stem Color: Salmon.
 • Halo Switch Stems.
 • Polycarbonate Top Housing.
 • Nylon Bottom Housing.
 • 3 Pin Switch.
 • Độ bền 70 triệu lượt nhấn.
 • Plate Mount.
 • phù hợp với các keycap chuẩn cherry.
 • Chưa được lube.
 • Đặc trưng: Vỏ và màu giống với Holy Panda.