Switch KTT Kang White V3 Pre-Lube Factory ( Linear Switch ) 3 Pins

16.000 390.000 

  • Switch KTT KANGWHITE V3 Đã Được Lube Sẵn Từ Nhà Máy Siêu Mượt Xuyên LED
  • 2 chân đồng, 1 Chân Nhựa.
  • Linear Switch.
  • Stem: POM
  • Top: PC
  • Bot: Nylon
  • Actuation: 40 g
  • Bottom-out: 50 g